-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Audit Keselamatan

Garis panduan & Nasihat Perkhidmatan Navigasi Udara.

Garis panduan & Nasihat dikeluarkan untuk memberikan arahan dan maklumat keselamatan dalam Perkhidmatan Navigasi Udara.

Arahan tersebut diterbitkan bagi tujuan menjadikan notis daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia sebagai rasmi. Notis ini boleh dibuat disebabkan oleh surat negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera terhadap peraturan tempatan, inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antarabangsa. Selain itu, ia berikan maklumat berkaitan dengan keselamatan untuk bahagian perkhidmatan Navigasi Udara.

Audit Keselamatan

Unit Perkhidmatan Trafik Udara Tarikh
Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon