-A  +A          

Good Day! Tuesday, 29 November 2022

Legislation & Regulations

Airworthiness

Airworthiness Notices

No Airworthiness Notices (AN) Title AN Number (Download)
1 - Superseded by Notice 8102 and Notice 8107 - AN 1
2 - Superseded by Notice 8107 - AN 1 APP 1
3 - Superseded by Notice 8102 - AN 1 APP 2
4 - Superseded by Notice 8107 - AN 1 APP 3
5 - Superseded by NOTICE 8301 - AN 2
6 – Cancelled – AN 2 APP 1
7 – Cancelled – AN 2 APP 2
8 – Cancelled – AN 3
9 - Superseded by CAD 8501 - AN 4
10 - Cancelled - AN 4 APP
11 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 1
12 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 2
13 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 3
14 – Cancelled – AN 5
15 – Cancelled – AN 5 APP 1
16 – Cancelled – AN 6
17 – Cancelled – AN 7
18 – Cancelled – AN 8
19 – Cancelled – AN 9
20 – Cancelled – AN 10
21 – Revoked by CAD 1900 – AN 11
22 – Cancelled – AN 12
23 – Cancelled – AN 13
24 – Cancelled – AN 14
25 – Cancelled – AN 15
26 - Superseded by CAGM 8712 - AN 16
27 - Superseded by CAGM 8709 - AN 17
28 - Superseded by CAD 8501 - AN 19
29 – Cancelled – AN 19A
30 - Superseded by CAD 8501 - AN 20
31 – Cancelled – AN 21
32 – Cancelled – AN 22
33 – Cancelled – AN 23
34 – Cancelled – AN 24
35 - Superseded by CAD 8501 - AN 25
36 – Cancelled – AN 26
37 – Cancelled – AN 26A
38 - Superseded by CAD8301 - AN 27
39 - Superseded by CAD 8302 - AN 28
40 – Cancelled – AN 29
41 – Cancelled – AN 29 APP 1
42 – Cancelled – AN 29 APP 2
43 Revoked by CAD 8708 AN 29A
44 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 1
45 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 2
46 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 3
47 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 4
48 - Superseded by CAD 8501 - AN 30
49 – Cancelled – AN 31
50 – Cancelled – AN 32
51 – Cancelled – AN 33
52 – Cancelled – AN 34
53 - Superseded by CAD 8501 - AN 35
54 - Superseded by CAD 8501 - AN 35 APP 1
55 - Superseded by CAD 8501 - AN 35 APP 2
56 - Superseded by CAD 8501 - AN 36
57 - Superseded by CAD 8501 - AN 37
58 - Superseded by CAD 8501 - AN 37 APP
59 – Cancelled – AN 38
60 – Cancelled – AN 39
61 – Cancelled – AN 40
62 - Superseded by CAD 8501 - AN 41
63 – Cancelled – AN 42
64 – Cancelled – AN 43
65 – Cancelled – AN 44
66 - Superseded by CAD 8302 - AN 45
67 – Cancelled – AN 46
68 – Cancelled – AN 47
69 – Cancelled – AN 48
70 - Superseded by CAD 8501 - AN 49
71 – Cancelled – AN 50
72 – Cancelled – AN 51
73 - Superseded by CAD 8704 - AN 52
74 – Cancelled – AN 52A
75 – Cancelled – AN 53
76 – Cancelled – AN 54
77 – Cancelled – AN 55
78 – Cancelled – AN 56
79 – Cancelled – AN 57
80 – Cancelled – AN 57 APP
81 - Superseded by CAD 8301 - AN 57A
82 – Cancelled – AN 58
83 – Cancelled – AN 58 APP 1
84 – Cancelled – AN 59
85 – Cancelled – AN 60
86 – Cancelled – AN 61
87 – Cancelled – AN 62
88 – Cancelled – AN 63
89 – Cancelled – AN 64
90 – Cancelled – AN 65
91 – Cancelled – AN 66
92 – Cancelled – AN 67
93 – Cancelled – AN 68
94 – Cancelled – AN 68 APP
95 – Cancelled – AN 69
96 – Cancelled – AN 70
97 – Cancelled – AN 71
98 - Superseded by CAD 8501 - AN 72
99 – Cancelled – AN 73
100 – Cancelled – AN 74
101 – Cancelled – AN 74A
102 - Revoked by CAD 8306 - AN 75
103 - Superseded by CAD 8204 & CAD 8205 - AN 76
104 - Superseded by CAD 8204 & CAD 8205 - AN 76 APP 1
105 – Superseded by Notice 6301 – AN 77
106 – Superseded by Notice 6301 – AN 77 APP 1
107 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78
108 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 1
109 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 2
110 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 3
111 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 4
112 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 5
113 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 6
114 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 7
115 - Revoked by CAD 6 P1 - AN 79
116 - Revoked by CAD 6 P2 - AN 79 A
117 – Cancelled – AN 80
118 – Cancelled – AN 81
119 - Superseded by CAD 8501 - AN 82
120 – Revoked by CAD 6 P1 – AN 83 APP 1
121 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A APP 1
122 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A
123 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A APP 1
124 – Cancelled – AN 84
125 – Superceded by AN 1201 – AN 85
126 – Cancelled – AN 86
127 – Cancelled – AN 87
128 - Superseded by CAD 6844 - AN 88
129 – Cancelled – AN 89
130 – Cancelled – AN 90
131 – Cancelled – AN 91
132 – Revoked by Notice 6307 – AN 92
133 – Revoked by Notice 6307 – AN 92 APP 1
134 – Superseded by AN 9101 – AN 93
135 – Cancelled – AN 94
136 – Cancelled – AN 95
137 - Superseded by Notice 8401 - AN 96
138 - Superseded by Notice 2101 - AN 101
139 - Revoked by CAD 1801 - NOTICE 1101
140 - Revoked by CAD 1802 - NOTICE 1102
141 - Revoked by CAD 1821 - NOTICE 1201
142 - Superseded by CAD 19 - NOTICE 2101
143 - Revoked by CAD 6801 - NOTICE 6101
144 - Revoked by CAD 6802 - NOTICE 6102
145 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6204
146 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6301
147 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6302
148 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6304
149 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6305
150 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6306
151 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6307
152 - Revoked by CAD 6 P1 and P3 - NOTICE 6403
153 - Superseded by CAD 6801 - NOTICE 6406
154 - Revoked by CAD 8601 - NOTICE 6501
155 - Revoked by CAD 8602 - NOTICE 6502
156 - Revoked by CAD 7101 - NOTICE 7101
157 - Revoked by CAD 7201 - NOTICE 7201
158 - Revoked by CAD 7301 - NOTICE 7301
159 - Revoked by CAD 8101 - NOTICE 8101
160 - Revoked by CAD 8102 - NOTICE 8102
161 - Revoked by CAD 8107 - NOTICE 8107
162 - Revoked by CAD 8108 - NOTICE 8108
163 - Revoked by CAD 8201 - AN 8201
164 – Cancelled – AN 8202
165 - Revoked by CAD 8206 - NOTICE 8206
166 - Revoked by CAD 8301 - NOTICE 8301
167 - Revoked by CAD 8304 - NOTICE 8304
168 - Revoked by CAD 8305 - NOTICE 8305
169 - Revoked by CAD 8401 - NOTICE 8401
170 – Cancelled – AN 8402
171 - Revoked by CAD 16 Vol I, CAD 1601 - AN 9101
172 - Revoked by CAD 16 Vol II - AN 9201
International Airport Facilities, Malaysia, (Kemudahan Lapangan Terbang Antarabangsa, Malaysia)
Icon
CAAM CAAM Virtual Agent
wpChatIcon