-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Legislation & Regulations

Kelayakan Udara

Garis Panduan & Nasihat Airworthiness

Garis panduan & Nasihat dikeluarkan untuk memberikan arahan dan notis dalam Airworthiness.

Notis kepada Airworthiness diterbitkan bagi tujuan memberi pengetahuan mengenai bahan pendidikan yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan kepada pengendali aerodrom. Notis ini boleh dikeluarkan disebabkan surat negara ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera kepada peraturan setempat, inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antarabangsa.

Nombor Tajuk Notis Kelayakan Udara (AN) Nombor AN (Muat turun)
1 - Superseded by Notice 8102 and Notice 8107 - AN 1
2 - Superseded by Notice 8107 - AN 1 APP 1
3 - Superseded by Notice 8102 - AN 1 APP 2
4 - Superseded by Notice 8107 - AN 1 APP 3
5 - Superseded by NOTICE 8301 - AN 2
6 – Cancelled – AN 2 APP 1
7 – Cancelled – AN 2 APP 2
8 – Cancelled – AN 3
9 - Superseded by CAD 8501 - AN 4
10 - Cancelled - AN 4 APP
11 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 1
12 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 2
13 - Superseded by CAD 8501 - AN 4 APP 3
14 – Cancelled – AN 5
15 – Cancelled – AN 5 APP 1
16 – Cancelled – AN 6
17 – Cancelled – AN 7
18 – Cancelled – AN 8
19 – Cancelled – AN 9
20 – Cancelled – AN 10
21 – Revoked by CAD 1900 – AN 11
22 – Cancelled – AN 12
23 – Cancelled – AN 13
24 – Cancelled – AN 14
25 – Cancelled – AN 15
26 - Superseded by CAGM 8712 - AN 16
27 - Superseded by CAGM 8709 - AN 17
28 - Superseded by CAD 8501 - AN 19
29 – Cancelled – AN 19A
30 - Superseded by CAD 8501 - AN 20
31 – Cancelled – AN 21
32 – Cancelled – AN 22
33 – Cancelled – AN 23
34 – Cancelled – AN 24
35 - Superseded by CAD 8501 - AN 25
36 – Cancelled – AN 26
37 – Cancelled – AN 26A
38 - Superseded by CAD8301 - AN 27
39 - Superseded by CAD 8302 - AN 28
40 – Cancelled – AN 29
41 – Cancelled – AN 29 APP 1
42 – Cancelled – AN 29 APP 2
43 Revoked by CAD 8708 AN 29A
44 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 1
45 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 2
46 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 3
47 Revoked by CAD 8708 AN 29A APP 4
48 - Superseded by CAD 8501 - AN 30
49 – Cancelled – AN 31
50 – Cancelled – AN 32
51 – Cancelled – AN 33
52 – Cancelled – AN 34
53 - Superseded by CAD 8501 - AN 35
54 - Superseded by CAD 8501 - AN 35 APP 1
55 - Superseded by CAD 8501 - AN 35 APP 2
56 - Superseded by CAD 8501 - AN 36
57 - Superseded by CAD 8501 - AN 37
58 - Superseded by CAD 8501 - AN 37 APP
59 – Cancelled – AN 38
60 – Cancelled – AN 39
61 – Cancelled – AN 40
62 - Superseded by CAD 8501 - AN 41
63 – Cancelled – AN 42
64 – Cancelled – AN 43
65 – Cancelled – AN 44
66 - Superseded by CAD 8302 - AN 45
67 – Cancelled – AN 46
68 – Cancelled – AN 47
69 – Cancelled – AN 48
70 - Superseded by CAD 8501 - AN 49
71 – Cancelled – AN 50
72 – Cancelled – AN 51
73 - Superseded by CAD 8704 - AN 52
74 – Cancelled – AN 52A
75 – Cancelled – AN 53
76 – Cancelled – AN 54
77 – Cancelled – AN 55
78 – Cancelled – AN 56
79 – Cancelled – AN 57
80 – Cancelled – AN 57 APP
81 - Superseded by CAD 8301 - AN 57A
82 – Cancelled – AN 58
83 – Cancelled – AN 58 APP 1
84 – Cancelled – AN 59
85 – Cancelled – AN 60
86 – Cancelled – AN 61
87 – Cancelled – AN 62
88 – Cancelled – AN 63
89 – Cancelled – AN 64
90 – Cancelled – AN 65
91 – Cancelled – AN 66
92 – Cancelled – AN 67
93 – Cancelled – AN 68
94 – Cancelled – AN 68 APP
95 – Cancelled – AN 69
96 – Cancelled – AN 70
97 – Cancelled – AN 71
98 - Superseded by CAD 8501 - AN 72
99 – Cancelled – AN 73
100 – Cancelled – AN 74
101 – Cancelled – AN 74A
102 - Revoked by CAD 8306 - AN 75
103 - Superseded by CAD 8204 & CAD 8205 - AN 76
104 - Superseded by CAD 8204 & CAD 8205 - AN 76 APP 1
105 – Superseded by Notice 6301 – AN 77
106 – Superseded by Notice 6301 – AN 77 APP 1
107 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78
108 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 1
109 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 2
110 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 3
111 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 4
112 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 5
113 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 6
114 - Revoked by CAD 8104,8105, 8106, 8109 and 8110 - AN 78 APP 7
115 - Revoked by CAD 6 P1 - AN 79
116 - Revoked by CAD 6 P2 - AN 79 A
117 – Cancelled – AN 80
118 – Cancelled – AN 81
119 - Superseded by CAD 8501 - AN 82
120 – Revoked by CAD 6 P1 – AN 83 APP 1
121 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A APP 1
122 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A
123 – Revoked by CAD 6 P3 – AN 83A APP 1
124 – Cancelled – AN 84
125 – Superceded by AN 1201 – AN 85
126 – Cancelled – AN 86
127 – Cancelled – AN 87
128 - Superseded by CAD 6844 - AN 88
129 – Cancelled – AN 89
130 – Cancelled – AN 90
131 – Cancelled – AN 91
132 – Revoked by Notice 6307 – AN 92
133 – Revoked by Notice 6307 – AN 92 APP 1
134 – Superseded by AN 9101 – AN 93
135 – Cancelled – AN 94
136 – Cancelled – AN 95
137 - Superseded by Notice 8401 - AN 96
138 - Superseded by Notice 2101 - AN 101
139 - Revoked by CAD 1801 - NOTICE 1101
140 - Revoked by CAD 1802 - NOTICE 1102
141 - Revoked by CAD 1821 - NOTICE 1201
142 - Superseded by CAD 19 - NOTICE 2101
143 - Revoked by CAD 6801 - NOTICE 6101
144 - Revoked by CAD 6802 - NOTICE 6102
145 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6204
146 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6301
147 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6302
148 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6304
149 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6305
150 - Revoked by CAD 6 P1 and P2 - NOTICE 6306
151 - Revoked by CAD 6 P1,P2 and P3 - NOTICE 6307
152 - Revoked by CAD 6 P1 and P3 - NOTICE 6403
153 - Superseded by CAD 6801 - NOTICE 6406
154 - Revoked by CAD 8601 - NOTICE 6501
155 - Revoked by CAD 8602 - NOTICE 6502
156 - Revoked by CAD 7101 - NOTICE 7101
157 - Revoked by CAD 7201 - NOTICE 7201
158 - Revoked by CAD 7301 - NOTICE 7301
159 - Revoked by CAD 8101 - NOTICE 8101
160 - Revoked by CAD 8102 - NOTICE 8102
161 - Revoked by CAD 8107 - NOTICE 8107
162 - Revoked by CAD 8108 - NOTICE 8108
163 - Revoked by CAD 8201 - AN 8201
164 – Cancelled – AN 8202
165 - Revoked by CAD 8206 - NOTICE 8206
166 - Revoked by CAD 8301 - NOTICE 8301
167 - Revoked by CAD 8304 - NOTICE 8304
168 - Revoked by CAD 8305 - NOTICE 8305
169 - Revoked by CAD 8401 - NOTICE 8401
170 – Cancelled – AN 8402
171 - Revoked by CAD 16 Vol I, CAD 1601 - AN 9101
172 - Revoked by CAD 16 Vol II - AN 9201
Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon