-A  +A          

Good Day! Monday, 17 June 2024

Air Traffic Controller

Pegawai Trafik Udara

Lesen Pegawai Trafik Udara

Pemeriksaan kawalan trafik udara (ATC) dijalankan oleh Unit tersebut disebabkan oleh pelbagai kekangan pada masa itu. Selepas itu, pelesenan ATCO bermula pada 1 November 1990; keperluan ini (Peraturan Penerbangan Awam Malaysia 1996, peraturan 92) adalah terpakai kepada semua ATCO dalam DCA, termasuk Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), khususnya bagi ATCO yang mengawal trafik awam.

Peruntukan Pelesenan Kakitangan bagi ATCO adalah diisytiharkan dalam Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. AND adalah pihak berkuasa untuk pengeluaran, pembaharuan, sokongan dan pengesahan Lesen ATC selaras dengan Lampiran 1 ICAO kepada Konvensyen Chicago.

ATC Examination

Peperiksaan ATC

Aktiviti Peperiksaan ATC merangkumi semua kursus ATC yang diluluskan organisasi latihan ATC (ATC-ATO) mendapat kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif dan peperiksaan pengendalian ATC di unit ATS yang mengawal trafik awam. Walau bagaimanapun, beberapa fungsi ditugaskan kepada Pemeriksa ATC yang telah ditetapkan yang dilantik untuk tempoh dua tahun oleh Ketua Pegawai Eksekutif.

English Language Proficiency ELP Assessment

Penilaian Kecekapan Bahasa Inggeris (ELP)

Penilaian Kecekapan Bahasa Inggeris (ELP) perlu bagi ATCO dan mereka mesti memenuhi tahap kecekapan minimum yang diperlukan untuk komunikasi telefoni radio iaitu Tahap 4 mengikut Lampiran 1 ICAO kepada Konvensyen Chicago. Dilaksanakan pada 31 Mac 2011, Lesen ATC tidak akan dikeluarkan atau diperbaharui melainkan pemohon telah mencapai tahap minimum ELP, iaitu Tahap 4.

Class 3 Medical Assessment

Penilaian Perubatan Kelas 3

Penilaian Perubatan Kelas 3 untuk ATCO, sebagai sebahagian daripada prasyarat untuk Lesen ATC, hanya boleh dikeluarkan oleh Pemeriksa Perubatan (ME) Yang Ditetapkan. AND menyimpan pangkalan data yang komprehensif mengenai semua maklumat pelesenan untuk semua pemegang lesen.

Keperluan Perubatan

Jika anda memohon lesen Pegawai Trafik, anda mesti mempunyai Penilaian Perubatan (Kelas 3) yang sah.

Dua jenis Pelesenan Pemeriksaan Perubatan (LME) untuk ATCO adalah seperti berikut

Health Check 1

LME (Awal)

Untuk pemberian awal Penilaian Perubatan

Online Appointment 1

LME (Pembaharuan)

Untuk pembaharuan rutin kesahihan Penilaian Perubatan sedia ada

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon