-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara

Sebagai pengawal selia ruang udara Malaysia, Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia menyediakan kawalan trafik udara yang unggul kepada pesawat yang beroperasi di ruang udara Malaysia bagi membolehkan ruang udara negara digunakan dengan selamat dan cekap.

Piawaian Perkhidmatan Pemaliman Udara

Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia juga bertanggungjawab terhadap pengawasan keselamatan perkhidmatan navigasi udara di Malaysia. Dalam aspek ini, CAAM menjalankan audit dan pemeriksaan tetap ke atas penyedia perkhidmatan navigasi udara (ANSP) untuk memastikan ia kekal cekap dalam menguruskan operasi mengikut keperluan pengawalseliaan.Pensijilan dan kelulusan dikeluarkan untuk memastikan pematuhan ANSP terhadap syarat yang ditetapkan. Klik pautan di bawah untuk senarai sijil yang dikeluarkan:

a. Senarai Kawalan Lalu Lintas Udara – Organisasi Latihan yang Diluluskan (ATC-ATO)

b. Senarai Organisasi Reka Bentuk Prosedur Penerbangan yang Diluluskan (AFPDO) dan Pereka Prosedur Penerbangan yang Diluluskan (AFPD)

Air Traffic Control Services
Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon