-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

State Safety Programme

Program Keselamatan Negeri

Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia mempromosikan dan mengatur keselamatan penerbangan awam di Malaysia. AAIB menyokong CAAM dalam pengurusan keselamatan di Malaysia dalam skop siasatan kemalangan udara. Kami komited untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi, kerangka peraturan dan proses yang berkesan untuk memastikan bahawa aktiviti penerbangan awam di bawah tanggungjawab kami mencapai tahap keselamatan tertinggi yang dapat dilaksanakan.

Dalam tempoh 15 tahun, Malaysia akan meletakkan sistem pengawasan keselamatan yang semakin berkesan, mantap dan akhirnya lebih canggih untuk mencapai sifar kematian dalam operasi komersial berjadual. Keutamaan keselamatan menyokong matlamat aspirasi ini yang mengenal pasti cabaran berkaitan keselamatan dan keutamaan bidang yang memerlukan tindakan untuk meningkatkan keselamatan di Malaysia.

Untuk maklumat lanjut mengenai mendapatkan Program Keselamatan Negeri sila rujuk

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon