-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Dasar Keselamatan

Dasar Keselamatan

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk perisian enkripsi digunakan bagi melindungi data yang diberikan kepada kami dan piawaian keselamatan ketat dikekalkan untuk mencegah sebarang akses yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Penyimpanan

Untuk melindungi data peribadi anda, semua penyimpanan elektronik dan penghantaran data peribadi adalah selamat dan ia disimpan dengan teknologi keselamatan yang sewajarnya.

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon