-A  +A          

Good Day! Monday, 17 June 2024

Client Charter

Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan CAAM

Di Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM), kami memberi keutamaan kepada kepentingan dalam menyediakan pengalaman yang positif kepada semua pemegang saham. Kami sentiasa mencari jalan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan malah komited untuk memberikan perkhidmatan berkualiti tinggi yang konsisten serta dipercayai. Dengan itu, kami berbesar hati mempersembahkan Piagam Pelanggan yang menggariskan komitmen-komitmen penting serta standard perkhidmatan yang ditawarkan oleh CAAM.

KAWAL SELIA

Bahagian Kawal Selia CAAM komited untuk menetapkan sasaran jelas pada masa yang diperlukan bagi pelbagai jenis perkhidmatan. Maklumat mengenai tempoh masa diperlukan bagi penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan serta jangkaan standard perkhidmatan yang telah dilaksanakan boleh didapati melalui pelbagai saluran.

Untuk memproses dengan cekap sebarang permohonan kelulusan organisasi, aerodrom dan pesawat yang diterima

Bagi permohonan organisasi baharu, pembaharuan permohonan lama dan pelbagai permohonan yang memerlukan kelulusan daripada Jawatankuasa Teknikal dan Perlesenan/Technical and Licensing Committee (TLC), garis masa yang dipersetujui akan diberikan dalam tempoh maksimum 120 hari.
Jangka masa bagi permohonan bermula dari tarikh penyerahan maklumat dan dokumen lengkap sehingga:

 • Penerbitan keputusan pemohon; dan/atau
 • Penerbitan kelulusan

Bagi kelulusan baharu, pembaharuan dan pelbagai permohonan selain dari 1.1 yang memerlukan audit, garis masa yang dipersetujui akan dikeluarkan dalam tempoh maksimum 60 hari.

Jangka masa bagi permohonan bermula dari tarikh penyerahan maklumat dan dokumen lengkap termasuk penyempurnaan yang memuaskan bagi sijil jenis pesawat dan/atau pengesahan sijik jenis tambahan sehingga:

 • Penerbitan keputusan pemohon; dan/atau
 • Penerbitan kelulusan

Bagi kelulusan baharu, pembaharuan dan pelbagai permohonan selain dari 1.1 dan 1.2, jangka masa permohonan bermula dari tarikh penyerahan maklumat dan dokumen lengkap. Penerbitan sijil, kebenaran atau kelulusan permohonan baharu, pembaharuan dan pelbagai permohonan adalah dalam tempoh 30 hari.

Untuk memenuhi permohonan dengan cekap bagi perlesenan pegawai, kelulusan untuk individu dan permohonan barang-barang berbahaya di kaunter perkhidmatan kami.

Untuk permohonan baharu, pembaharuan, pelbagai dan sokongan, jangka masa permohonan bermula dari tarikh penyerahan maklumat dan dokumen lengkap:

 • Penerbitan lesen pegawai bagi permohonan baharu dan pelbagai, kelulusan bagi permohonan individu adalah dalam tempoh 12 hari bekerja;
 • Penerbitan lesen pegawai bagi permohonan pembaharuan dan sokongan, kelulusan bagi permohonan individu adalah dalam tempoh 60 minit; atau
 • Penerbitan pengesahan barang-barang berbahaya adalah dalam tempoh 3 hari bekerja.

Untuk proses permohonan yang cekap bagi lesen pegawai, kelulusan bagi individu dan permohonan barang-barang berbahaya melalui udara, kurier atau drop-box

Untuk permohonan baharu, pembaharuan dan pelbagai, jangka masa permohonan bermula dari tarikh penyerahan maklumat dan dokumen lengkap.

 • Penerbitan permohonan baharu, pelbagai dan pemberitahuan bagi pengambilan lesen, sijil atau kelulusan adalah dalam tempoh 12 hari bekerja; atau
 • Penerbitan permohonan pembaharuanm sokongan dan pemberitahuan bagi pengambilan lesen, sijil atau kelulusan adalah dalam tempoh 5 hari bekerja; atau
 • Menghantar permohonan menggunakan kurier dalam tempoh 10 hari bekerja. *

*Nota: Tarikh penerimaan bergantung kepada perkhidmatan kurier

Untuk mempercepatkan maklum balas kepada rungutan pelanggan yang diterima melalui emel atau surat melalui langkah ini:

 • Penerbitan pengakuan selepas menerima rungutan dalam tempoh 3 hari bekerja; dan
 • Penerbitan surat susulan bagi siasatan/maklum balas dalam tempoh 14 hari bekerja selepas menerima rungutan.

OPERASI

Bahagian Operasi CAAM komited dalam menyediakan perkhidmatan yang luar biasa, tersendiri dan pantas dalam melaksanakan tanggungjawab seperti berikut:

KESELAMATAN

 • Mengutamakan amalan dalam mengekalkan keselamatan, termasuklah rangka kerja untuk mengenalpasti dan menganalisa risiko keselamatan serta mengambil langkah-langkah penyelesaian.
 • Mematuhi pengesahan konvensyen antarabangsa terhadap keselamatan, sekuriti dan persekitaran.
 • Memastikan Kemudahan Pengurusan Trafik Udara adalah ditentuukur dan selamat untuk kegunaan penerbangan.

KEBERKESANAN

 • Menyediakan operasi kawalan trafik udara yang cekap dan lancar dalam Wilayah Informasi Penerbangan (FIR) Malaysia.
 • Mempromosi dan melaksanakan kaedah, sistem, aplikasi serta pendekatan yang disarankan oleh ICAO bagi meningkatkan kecekapan.
 • Terlibat secara aktif dalam pembentukan dasar, serta usaha strategik untuk meningkatkan kecekapan operasi berasaskan data dalam usaha memberi perkhidmatan lebih baik kepada pemegang saham.

PENGHANTARAN/PROSES/MAKLUM BALAS

 • Proses yang menepati masa bagi permintaan dan permohonan berkaitan dengan aktiviti udara dan menyediakan nasihat teknikal kepada perkara berkaitan pemegang saham.
 • Proses yang menepati masa untuk bayaran / penyusunan dokumen laporan kepada kontraktor / konsultan / pelanggan dan pemegang saham dalam masa 5 hari bekerja.
 • Memberi maklum balas kepada laporan dan rungutan pemegang saham / pelanggan dengan cepat, tepat dan jujur seperti berikut
  • Mengeluarkan pengakuan untuk laporan dan aduan dalam masa 3 hari bekerja;
  • Mengendalikan siasatan yang diperlukan dan maklum balas dalam masa 7 hari bekerja dari tarikh terima laporan dan aduan.
  • Menguruskan aduan pelanggan dan mengajukannya ke MOT bagi perkara yang berkaitan dengan polisi Kerajaan.

EKONOMI

 • Menambah baik dan mematuhi polisi kerajaan berkaitan ekonomi dan kewangan melalui kerjasama berterusan dengan pemegang saham berkaitan pengurusan ruang udara, operasi lapangan terbang dan kajian semula berkenaan kadar caj dan bayaran.

KEBERKESANAN

 • Menjadi instrumental dalam mengetengahkan ketahanan komuniti penerbangan berkaitan keputusan polisi yang diperlukan bagi meningkatkan kemampanan industri.
 • Mengenal pasti petunjuk kemampanan utama dan membantu dalam membangunkan polisi bagi industri dengan mengambil kira kepentingan pemegang saham.
 • Merancang dan melaksanakan program latihan berterusan bagi pegawai untuk menyokong operasi dan menaik taraf kemahiran dan kecekapan diperlukan dengan menggunapakai segala kemudahan yang ada bagi memastikan perkhidmatan berkualiti dapat disampaikan kepada industri penerbangan.
 • Menyediakan perkhidmatan teknikal dan perundingan berkaitan penerbangan selain menyediakan latihan dan pendidikan kepada pemegang saham dengan mempromosikan penyelidikan dan pembangunan dalam industri penerbangan.

DOKOUMENTASI

 • Melihat semula dan meminda garis panduan operasi dan pentadbiran melalui kerjasama dengan pemegang saham dengan mematuhi peraturan kebangsaan untuk penyediaan cekap bagi perkhidmatan trafik udara di peringkat unit, kebangsaan dan serantau dan;
  • Garis panduan operasi dan pentadbiran hendaklah merangkumi akauntabiliti dan tanggungjawab yang berkaitan dengan jawatan kerja masing-masing.
Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon