-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Pelan Keselamatan Penerbangan Kebangsaan (NASP)

Pelan Keselamatan Penerbangan Kebangsaan (NASP)

Pelan Keselamatan Penerbangan Kebangsaan (NASP) ialah dokumen perancangan yang mengandungi hala tuju strategik Malaysia bagi pengurusan keselamatan penerbangan untuk tahun 2022 hingga 2025. Pelan ini menyenaraikan risiko keselamatan negara yang berpunca daripada isu operasi dan organisasi yang menetapkan matlamat keselamatan penerbangan nasional dan sasaran, dan membentangkan satu siri inisiatif peningkatan keselamatan (SEI) untuk menangani isu keselamatan yang dikenal pasti dan mencapai matlamat dan sasaran keselamatan negara.

Untuk maklumat lanjut mengenai mendapatkan Pelan Keselamatan Penerbangan Kebangsaan (NASP) sila rujuk

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon