-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Pengangkutan Barangan Berbahaya

Barangan Berbahaya adalah barang atau bahan yang boleh memberikan risiko kepada kesihatan, keselamatan, harta benda, atau alam sekitar ketika dibawa melalui udara. Untuk memastikan pengangkutan Barangan Berbahaya yang selamat melalui udara.

Senarai Barangan Berbahaya telah dibuat oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) dalam Arahan Teknikal ICAO dan diklasifikasikan seperti berikut:

Kelas 1

Explosives

Kelas 2

Gases

Kelas 3

Flammable liquids

Kelas 4

Flammable solids; substances liable to spontaneous combustion; substances which, in contact with water, emits flammable gases

Kelas 5

Oxidizing substances and organic peroxides

Kelas 6

Toxic and infectious substances

Kelas 7

Radioactive material

Kelas 8

Corrosive substances

Kelas 9

Miscellaneous dangerous substances and articles, including environmentally hazardous substances

Pengangkutan Barangan Berbahaya melalui udara

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon