-A  +A          

Good Day! Sunday, 17 October 2021

Perundangan & Peraturan

Arahan

Garis Panduan & Nasihat Mengenai Aerodrom

Garis panduan & Nasihat dikeluarkan untuk menyediakan arahan dan landasan keselamatan di Aerodrom.

Arahan tersebut diterbitkan bagi tujuan menjadikan notis daripada Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia sebagai rasmi. Notis ini boleh dibuat disebabkan oleh surat negeri ICAO yang tidak memerlukan perubahan segera terhadap peraturan tempatan, inisiatif keselamatan yang baharu atau amalan terbaik antarabangsa.

Landasan Keselamatan bertujuan untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan keselamatan penerbangan kepada semua pengguna Aerodrom.

 

Aerodrom

Nombor Tajuk Arahan Nombor ASD
1 Airport Standards Directive ASD 101
2 Notice To Aerodrome Operator ( NOTA ) ASD 102
3 Volume I Certification of Aerodrome ASD 103
4 Approval And Registration Of Non -Licenced Aerodrome ASD 104
5 Safety Management System At Aerodrome ASD 105
6 Runway Safety Programme ASD 106
7 Control And Denotation Of Obstacles ASD 401
8 Control Of Obstacel At Aerodrome ASD 402
9 Marking Of Obstacles ASD 403
10 Lighting Of Obstacles ASD 404
11 Visual Aids For Navigation – AGL, Electrical Systems And Maintenance ASD 501
12 Visual Aids For Navigation – Signs ASD 502
13 Aerodrome Data ASD 503
14 Aerodrome Operations & Services ASD 504
15 Aeronautical Study ASD 505
16 Airside Vehicle Requirement ASD 506
17 Aerodrome Physical Characteristics ASD 510
18 Aerodrome Marking ASD 511
19 Strength Of Pavement ASD 512
20 Pavement Maintenance ASD 513
21 Visual Aids For Denoting Restricted Used Area ASD 514
22 Standards For Aerodrome Marker ASD 515
23 Aerodrome Emergency Planning ASD 701
24 Rescue And Fire Fighting ASD 702
25 Aerodrome Operating Minima ASD 801
26 Airport Wildlife Hazard Management Plan ASD 802
27 Airport Disabled Aircraft Removal Plan ASD 803
28 Standards For Airstrips ASD 901
29 Standards For Surface-Level Heliport ASD 902
30 Standards For Elevated Heliport ASD 903
31 Standards For Helidecks ASD 904
International Airport Facilities, Malaysia, (Kemudahan Lapangan Terbang Antarabangsa, Malaysia)
Icon
CAAM Ejen Maya