-A  +A          

Good Day! Monday, 15 July 2024

Kru Penerbangan

Lesen Kepelbagaian Juruterbang

Lesen Kepelbagaian Juruterbang

Lesen Kepelbagaian Juruterbang (MPL) telah diperkenalkan pada tahun 2006 oleh Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) sebagai alternatif khusus syarikat penerbangan kepada laluan kadet yang lebih tradisional – Lesen Pengangkutan Juruterbang Syarikat Penerbangan (ATPL). Program MPL dijalankan dengan kerjasama erat dengan syarikat penerbangan – ia adalah disesuaikan dengan khususnya mengikut syarat-syarat dan keperluan syarikat penerbangan dengan mengintegrasikan prosedur syarikat penerbangan dari hari pertama latihan. Walaupun piawaian MPL adalah sama dengan lesen tradisional, dengan keperluan tertentu untuk kemahiran, pengetahuan, umur, kesihatan dan pengalaman, terdapat beberapa perbezaan penting.

Umur Minimum, Keperluan Perubatan, Tempoh Sah Dan Keistimewaan
 • MPL tidak boleh diberikan kepada mana-mana orang di bawah umur minimum lapan belas (18) tahun. MPL tidak boleh diperbaharui atau diberikan kepada mana-mana orang yang telah mencapai umur enam puluh lima (65) tahun.
 • Pemohon MPL hendaklah memenuhi keperluan perubatan yang bersesuaian dengan Lesen Juruterbang Komersial (kapal terbang) atau Lesen Juruterbang Pengangkutan Syarikat Penerbangan (kapal terbang) yang dinyatakan dalam Jadual Keempat Belas CAR 1996.
 • Pemohon MPL hendaklah memenuhi keperluan pemeriksaan perubatan dan piawaian kecergasan yang dikehendaki dalam seksyen 7 (h) Jadual Ke-14 CAR 1996. 02 / 2011 24 MEI 2
 • Tempoh sah maksimum MPL;
  1. Dua belas (12) bulan, jika pemegangnya berumur kurang daripada empat puluh (40) tahun pada tarikh lesen diberikan atau diperbaharui;
  2. Enam (6) bulan, jika pemegang berumur empat puluh (40) tahun atau lebih pada tarikh tersebut.
 • Tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan berkenaan dengan lesen, keistimewaan pemegang MPL adalah untuk:
  1. bertindak sebagai juruterbang bersama mana-mana kapal terbang termasuk dalam lesen yang dikehendaki dikendalikan bersama seorang juruterbang bersama dalam mana-mana penerbangan;
  2. menggunakan keistimewaan lesen pada waktu malam;
  3. menggunakan keistimewaan penarafan instrumen dalam kapal terbang yang dikehendaki dikendalikan dengan seorang juruterbang bersama;
  4. tidak boleh menerbangkan kapal terbang tersebut dalam mana-mana penerbangan selepas mencapai umur enam puluh (60) tahun atau umur enam puluh lima (65) tahun dalam keadaan kapal terbang yang dilengkapkan dengan dua kawalan dan membawa juruterbang kedua yang belum mencapai umur enam puluh (60) tahun dan yang memegang lesen yang bersesuaian di bawah CAR 1996 yang melayakkannya untuk bertindak sebagai juruterbang yang berkuasa atau juruterbang bersama kapal terbang itu.

Untuk maklumat lanjut sila rujuk (di sini)
lesen kepelbagaian juruterbang (kapal terbang)

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon