-A  +A          

Good Day! Tuesday, 28 November 2023

Profesional Penerbangan

Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing

Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing

Tidak. Penukaran lesen AML asing kepada AML Malaysia telah dihentikan mulai 1 Jun 2016. Sebagai alternatif, CAR 2016 membenarkan pengesahan lesen asing selaras dengan keperluan yang dinyatakan dalam Notis 1102.

CAAM tidak menukar lesen asing. CAAM hanya mengesahkan lesen asing

LAMPIRAN 1 ICAO membenarkan negara pejanji untuk mengesahkan lesen yang dikeluarkan oleh negara lain. Dalam hal ini, CAR 2016 mempunyai peruntukan tersebut iaitu Peraturan 35

Di bawah Peraturan 35(6), CAAM telah membangkitkan Notis 1102 untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang cara memohon pengesahan lesen asing.

Tiada peruntukan untuk penukaran lesen asing dalam Peraturan Penerbangan Awam CAR 2016.

Terdapat dua pilihan bagi pemohon untuk bekerja dengan organisasi penyelenggaraan yang diluluskan dan disahkan untuk pelepasan penyelenggaraan ke atas pesawat yang berdaftar di Malaysia, tertakluk kepada syarat-syarat yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Notis 6501

  • Pengeluaran Terus AML Malaysia. Pemohon AML hendaklah memenuhi keperluan Notis 1101 yang berkuat kuasa pada masa ini;
    atau
  • Pengesahan lesen penyelenggaraan pesawat asing. Pemohon untuk pengesahan AML asing hendaklah memenuhi keperluan Notis 1102 yang berkuat kuasa pada masa ini

Jika CAAM meneruskan membuat penukaran, kami akan terus berfungsi tidak selaras dengan CAR 2016. Ini juga berpotensi menjadi isu ketidakpatuhan dengan ICAO.

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon