-A  +A          

Good Day! Monday, 27 May 2024

Profesional Penerbangan

Lesen Juruterbang

Lesen Juruterbang

Penukaran alamat hendaklah dibuat secara bertulis melalui surat atau faks. Anda hendaklah memberikan maklumat mengenai Lesen ATPL/CPL/PPL dan Nombor Kad Pengenalan anda bersama-sama dengan alamat baharu anda. Perubahan alamat juga boleh dibuat apabila anda memperbaharui lesen anda nanti.

 • Buat Laporan Polis.
 • Hantarkan permohonan baharu berserta dengan Laporan Polis untuk CAAM mengeluarkan semula lesen yang lain.
 • Bayar yuran pemprosesan sebanyak RM 250.00

Anda tidak boleh melakukan penerbangan sehingga anda menerima lesen baharu anda.

 • Buat Laporan Polis.
 • Hantarkan permohonan bertulis bersama-sama dengan Laporan Polis, dengan memperincikan jam penerbangan anda dengan sebaik mungkin. Jam penerbangan anda akan disahkan oleh syarikat anda sekarang. Jika anda tidak bekerja, ia akan disahkan oleh syarikat anda yang terdahulu. Jam penerbangan hendaklah dilengkapkan mengikut kategori berdasarkan keperluan lesen yang berkenaan. Ini adalah diperlukan agar CAAM dapat mengesahkan dan menyokong pengalaman penerbangan anda dalam buku log baharu anda.

Untuk PPL – Selaras dengan Arahan Operasi Penerbangan – Pengajaran Penerbangan untuk Kelab Penerbangan.
Untuk CPL (A/H) – Selaras dengan Arahan Operasi Penerbangan – Pelesenan Kru Penerbangan dan latihan hendaklah dijalankan di Organisasi Latihan yang Diluluskan.

Pemegang PPL hanya boleh membawa penumpang yang tidak menghasilkan keuntungan (Arahan Operasi Penerbangan –Pelesenan Kru Penerbangan).

Keperluan latihan dan ujian untuk mengesahkan semula Lesen Juruterbang berbeza bergantung kepada Ujian Kemahiran anda.
Untuk PPL:

 • Pemohon yang lesen C daripada T terbaharu telah tamat tempoh kurang daripada 5 tahun akan dikehendaki lulus Ujian Kemahiran, perkara-perkara yang diperlukan akan ditentukan oleh Pemeriksa yang Dibenarkan (AE) dan dipersetujui oleh CAAM;
 • Jika tamat tempoh melebihi 5 tahun tetapi kurang daripada 10 tahun, syarat-syaratnya adalah lulus peperiksaan darat dalam Undang-Undang Udara Malaysia, Prosedur Operasi, HPL (jika belum diuji sebelum ini) dan Teknologi Jenis Pesawat dan lulus Ujian Kemahiran selepas Penerbangan Latihan Pengajaran yang ditentukan oleh CAAM.
 • Jika tamat tempoh melebihi 10 tahun, pemohon perlu lulus semua peperiksaan darat (PPL/CPL/ATPL) yang diperlukan dan lulus Ujian Kemahiran selepas Penerbangan Latihan Pengajaran yang ditentukan oleh CAAM.

Untuk Penarafan Instrumen:

 • Jika tamat tempoh melebihi 7 tahun, pemohon perlu lulus peperiksaan darat yang berikut dan lulus Ujian Kemahiran selepas Penerbangan Latihan Pengajaran yang ditentukan oleh CAAM.
  i. Undang-undang Udara 1;
  ii. Undang-undang Udara 2;
  iii. Pengetahuan Am Pesawat – Instrumen;
  iv. Perancangan dan Pemantauan Penerbangan;
  v. Prestasi Manusia;
  vi. Meteorologi;
  vii. Navigasi Radio;
  viii. Komunikasi IFR.
 • Untuk enjin IR pelbagai, Ujian Kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat pelbagai enjin.
 • Untuk enjin IR tunggal, Ujian Kemahiran hendaklah dijalankan dalam pesawat enjin tunggal.

CAAM tidak menukar lesen asing. CAAM hanya mengesahkan lesen asing.

Anda perlu menyemak semula/memperbaharui lesen anda di Pusat Sehenti CAAM dengan dokumen berikut:
i. Borang Permohonan;
ii. Lesen;
iii. Buku log;
iv. Sijil Perubatan;
v. Borang Ujian Kemahiran; Dan
vi. Pembayaran.

 • SPL/PPL – RM50.00.
 • CPL/MPL/ATPL – RM125.00.
 • Ujian Kemahiran – RM500.00.

Contoh: Untuk CPL = (RM125.00 + RM500.00) = RM 625.00

 • IR – RM500.00.
 • Sokongan jenis – RM 100.00 bagi setiap jenis pesawat.

Tidak. Kesahihan lesen anda memerlukan ia dicop secara fizikal di CAAM, ditandatangani dan membuat bayaran yuran. Lesen dianggap sah dengan syarat sijil-sijil berikut adalah sah:
i. Sijil Ujian;
ii. Penarafan Instrumen (jika berkenaan); dan
iii. ELPT.

Ya. Hanya CAAM FOSI boleh menandatangani lesen anda bagi pengesahan awal untuk jenis.

Tidak. Walau bagaimanapun, anda mesti mempunyai kelayakan akademik sebanyak lima (5) kredit dalam peperiksaan SPM (Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan mana-mana dua (2) mata pelajaran. Jika anda tidak mempunyai kelayakan akademik, anda mesti mempunyai sekurang-kurangnya 500 jam penerbangan.

ATPL Beku akan kekal sah selama tujuh (7) tahun daripada IR terakhir yang dimasukkan ke dalam lesen atau dalam kes berkaitan dengan helikopter, penarafan jenis helikopter yang dimasukkan ke dalam lesen.

Ya. Anda boleh menduduki peperiksaan pengetahuan teori CPL/ATPL di ATO-FTO berikut:
i. Akademi Penerbangan Malaysia (MFA) – Melaka;
ii. HM Aerospace (HMA) – Langkawi; dan
iii. Layang-Layang Flying Academy – Kota Kinabalu.

Hanya di ATO asing yang diluluskan CAAM. Pada masa ini CAAM hanya meluluskan ATO-FTO, Czech Aviation Training Centre S.R.O.

Anda perlu menghadiri Kursus Ringkas di ATO-FTO yang diluluskan oleh CAAM.

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon