-A  +A          

Good Day! Friday, 19 April 2024

Profesional Penerbangan

Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia

Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia

CAAM Bahagian-66 AML dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia yang membenarkan pemegang lesen tersebut mengeluarkan sijil pelepasan menjalankan perkhidmatan setelah selesai melakukan penyelenggaraan ke atas pesawat yang berdaftar di Malaysia. Sijil pelepasan menjalankan perkhidmatan hendaklah dikeluarkan apabila penandatangan telah berpuas hati bahawa kerja-kerja telah dijalankan dengan betul dan direkodkan dengan tepat, dengan mempertimbangkan dengan sewajarnya: –

 • Arahan terkini dan data airworthiness yang diluluskan
 • Peralatan yang disyorkan dan peralatan ujian
 • Persekitaran kerja yang bersesuaian dengan kerja-kerja yang dijalankan.

AML Malaysia dikeluarkan mengikut Piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa (ICAO) semasa yang terkandung dalam Lampiran 1.

Dalam istilah penerbangan, perkataan penyelenggaraan merujuk kepada tugasan prestasi yang diperlukan untuk memastikan sesebuah pesawat terus mempunyai keupayaan terbang, termasuk mana-mana satu atau gabungan membaik pulih, pemeriksaan, penggantian, pembetulan kecacatan, dan pengubahsuaian atau pembaikan pesawat.

Pemohon perlu mengemukakan bukti dan menunjukkan pengetahuan, pengalaman, kecekapan dan kemahiran yang mencukupi, selaras dengan Notis 1101 yang berkuat kuasa pada masa ini.

Terdapat dua pilihan untuk menjadi kakitangan pelesenan penyelenggaraan pesawat: –

 • Belajar Sendiri, dengan
  – lulus modul peperiksaan yang berkaitan,
  – melengkapkan penilaian praktikal yang bersesuaian, dan
  – menunjukkan bukti pengalaman penyelenggaraan praktikal terbaharu ke atas pesawat yang beroperasi; atau
 • Mendaftarkan diri di Organisasi Latihan Penyelenggaraan Bahagian-147 CAAM,
  – cmelengkapkan kursus latihan asas dengan mendapatkan sijil pengiktirafan yang dikeluarkan di bawah peruntukan Notis 1201 di mana kedua-dua modul peperiksaan dan penilaian praktikal telah diluluskan dan dilengkapkan.
  – menunjukkan bukti pengalaman penyelenggaraan praktikal baru-baru ini ke atas pesawat yang beroperasi.

Dalam kedua-dua situasi pemohon hendaklah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun.

Pemegang AML dinasihatkan sentiasa mengingati tarikh luput lesen dan pemegang lesen tidak dapat menggunakan keistimewaan pensijilannya jika ia telah tamat tempoh.

Walau bagaimanapun, sekiranya lesen telah tamat tempoh, pemegang AML boleh memohon untuk membuat pembaharuan dengan cara biasa tetapi pemegang lesen mesti juga menyertakan satu surat yang menyatakan bahawa dia tidak menggunakan keistimewaan lesen sejak tarikh ia luput bersama-sama dengan surat sokongan daripada kakitangan kualiti organisasi penyelenggaraan yang diluluskan, jika berkenaan.

Selaras dengan Notis 1101, CAAM biasanya akan menerima sijil latihan jenis yang dikeluarkan oleh:-

 • Pertubuhan Latihan Penyelenggaraan CAAM Bahagian-147
 • Kursus latihan atau program yang dijalankan mengikut Peraturan 37 CAR 2016
 • OEM

Tidak. CAAM hanya menyokong jenis pesawat yang didaftarkan di Malaysia atau telah disahkan jenisnya.

Civil Aviation Authority Malaysia (CAAM)
Privacy Policy
Icon
CAAM Ejen Maya
wpChatIcon